หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

การจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา รุ่น 29 หมู่ 02
การจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา รุ่น 29 หมู่ 02Knowledge Management in Educational Administrati ...
2024-02-08 16:02:14
การจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา
การจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา Knowledge Management in Educational AdministrationMaster o ...
2024-02-08 16:02:37
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาPrinciple and Theory of Educational Administrationปริญญาโท บริหารการศึก ...
2024-02-08 16:13:11
การบริหารงานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
การบริหารงานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร          Academic Administratio ...
2024-02-08 16:12:57
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษารุ่น 29 หมู่02
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษารุ่น 29 หมู่02Principle and Theory of Educational AdministrationMaster ...
2024-01-30 11:53:46
สัมมนาวิชาการ
มีเรื่องราวดีๆน่าสนใจมาบอกว่าที่ผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจเข้าสู่เส้นทางการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบ ...
2024-01-30 11:50:20
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา            Computer for Graduate Students ...
2024-01-25 14:32:25
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ วันวิสา แก้วไทรคต
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ วันวิสา แก้วไทรคต ...
2022-05-02 15:10:58
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ พัฒนพงษ์ นามพิมพ์
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ พัฒนพงษ์ นามพิมพ์ ...
2022-05-02 15:13:50
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ อัจฉรา ศรีศิลปสำราญ
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ อัจฉรา ศรีศิลปสำราญ ...
2022-05-02 15:16:43
ข่าวย้อนหลัง