หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

นักศึกษาจีน ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
27 กรกฎาคม 66 นักศึกษาจีน ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ...
2023-07-29 09:58:56
นักศึกษาจีน รุ่น25 พบ อ.ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา
นักศึกษาจีน รุ่น25 พบ อ.ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดาวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ชั้น 5 ตึก 21#สาขาวิชา ...
2023-05-19 08:28:58
นักศึกษาจีน รุ่น25 พบ อ.ที่ปรึกษา #รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
นักศึกษาจีน รุ่น25 พบ อ.ที่ปรึกษา #รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 อาคารเหมวดีพิทักษ์ ...
2023-05-19 08:26:06
นักศึกษาจีนรุ่น 25 และ ป.เอก รุ่น 3 พบ อ.ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา
นักศึกษาจีนรุ่น 25 และ ป.เอก รุ่น 3 พบ อ.ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ชั้น ...
2023-05-12 16:10:37
Chinese student, class 25, Master's degree in Educational Administration Meeting with an advisor; Dr.Ganratchakan Lertamornsak
Chinese student, class 25, Master's degree in Educational Administration Meeting with an advisor ...
2023-05-09 13:57:29
อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาจีนรุ่น 25
อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาจีนรุ่น 25วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 9.00-16.00 น.#สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณ ...
2023-05-06 09:48:03
นศ. ป.โท จีน25 รับประทานอาหารเย็นกับ อ.ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา
นศ. ป.โท จีน25 รับประทานอาหารเย็นกับ อ.ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา วันที่ 29 เมษายน 2566 #เสื้อ ...
2023-05-06 09:45:31
Chinese student, class 25, Master's degree in Educational Administration Meeting with an advisor; Asst. Prof. Dr.Suttipong Boonphadung.
Chinese student, class 25, Master's degree in Educational Administration Meeting with an advisor ...
2023-05-06 09:41:30
Chinese student, class 24, Master's degree in Educational Administration Meeting with an #Asst.Pro.Dr.Thada Siththada.
Chinese student, class 24, Master's degree in Educational Administration Meeting with an #Asst.P ...
2023-04-22 11:16:14
ข่าวปัจจุบัน