หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

สาขาการบริหารการศึกษาพบนักศึกษาจีน รุ่นที่ 1-5 พร้อมทั้งแนะนำที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และร่วมรับประทานอาหาร
31 กรกฎาคม 66สาขาการบริหารการศึกษา นำโดย รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ธดา ...
2023-08-01 16:36:25
นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ห้อง 2 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
28 กรกฎาคม 66 นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ห้อง 2 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #รศ.ดร.นันทิยา น้ ...
2023-07-29 09:53:30
นักศึกษาจีน ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
27 กรกฎาคม 66 นักศึกษาจีน ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ...
2023-07-29 09:58:56
นักศึกษาจีน ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
26 กรกฎาคม 66 นักศึกษาจีน ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ...
2023-07-28 17:11:08
นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
27 กรกฎาคม 66 นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ปรมัตถ์ ชุติมันต์ ...
2023-07-28 16:43:31
นักศึกษาจีน ป.โท พบอาจารย์ที่ปรึกษา
26 กรกฎาคม 66 เวลา 13.00-16.00 น. นักศึกษาจีน ป.โท พบอาจารย์ที่ปรึกษา #อ.ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศัก ...
2023-07-27 21:31:11
นักศึกษาจีน ป.เอก-โท เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภด
26 กรกฎาคม 66 เวลา 9.00-12.00 น. นักศึกษาจีน ป.เอก-โท เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภด แหล่งมร ...
2023-07-27 21:31:00
นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 เข้าร่วมสังเกตการณ์เรียนการสอน
25 กรกฎาคม 66 นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 เข้าร่วมสังเกตการณ์เรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะคร ...
2023-07-29 11:55:00
นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
24 กรกฎาคม 66 นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ปรมัตถ์ ชุติมันต์ ...
2023-07-24 16:57:35
นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
24 กรกฎาคม 66 นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.วิภาดา ประสารทรัพ ...
2023-07-24 14:35:29
ข่าวปัจจุบัน