หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

บรรยากาศการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2567 นักศึกษาจีน ปริญญาเอก รุ่น 05
บรรยากาศการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2567 นักศึกษาจีน ปริญญาเอก รุ่น 05#SSRU #GRAD_SSRU #Educati ...
2024-07-16 10:20:34
บรรยากาศการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2567 นักศึกษาไทย ปริญญาโท รุ่น 29
บรรยากาศการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2567 นักศึกษาไทย ปริญญาโท รุ่น 29ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2 ...
2024-07-15 14:30:09
การตรวจประกันคุณภาพสาขาวิชาการบริหารการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
การตรวจประกันคุณภาพ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และคุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาประจำปี ...
2024-07-15 14:19:16
โครงการสัมมนาการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
โครงการสัมมนาการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลสมาคมโรงเรียนเอกชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เข้า ...
2024-07-15 12:12:06
ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นายพัฒนพงษ์ นามพิมพ์
ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นายพัฒนพงษ์  นามพิมพ์ ได้รับการแต่ง ...
2024-07-10 14:46:35
ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวณัฐนิช สุรสิงห์ไกรสร
ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวณัฐนิช  สุรสิงห์ไกรสร ได้รับก ...
2024-07-10 14:44:16
ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวศิริวิไล มาตรเลิง
ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวศิริวิไล มาตรเลิง ได้รับการแต่งตั้ ...
2024-07-10 14:40:02
ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวศิริภัทร นิติกรนุสรณ์
ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวศิริภัทร นิติกรนุสรณ์ ได้รับการแต่ ...
2024-07-10 14:37:37
ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นายอรรถวุฒิ เกียรติสุข
ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นายอรรถวุฒิ เกียรติสุข ได้รับการบรรจุและ ...
2024-07-10 14:34:00
ข่าวย้อนหลัง