หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สัมมนาวิชาการ
สัมมนาวิชาการ

admin ea
2024-01-30 11:50:20

มีเรื่องราวดีๆน่าสนใจมาบอกว่าที่ผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจเข้าสู่เส้นทางการบริหารการศึกษา ????

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณาจารย์ หรือผู้ที่สนใจ 

เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง

 “การบริหารสถานศึกษา ในสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน” โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษาโดยตรง

วิทยากร 

????นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง 

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 

สำนักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

????นางภรณ์ณิรัตน์ แก้วศรีงาม ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนครกรุงเทพมหานคร

????ดร.อัครเดช จำนงค์ธรรม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567

เวลา 09.00 - 12.00 น.

????ห้องประชุมพณิชยกุล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ชั้น 4 อาคาร 14 

หมายเหตุ : อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับเกียรติบัตร#SSRU #GRAD_SSRU #Educational Administration SSRU #ssru_ed.admin #การบริหารการศึกษา