หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นรายงานประสิทธิผลของแหล่งการเรียนรู้
การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นรายงานประสิทธิผลของแหล่งการเรียนรู้

admin ea
2020-07-02 15:09:26

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นรายงานประสิทธิผลของแหล่งการเรียนรู้ : การเผยแพร่และการนำมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ วันที่ 21 มกราคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร