หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอนของรศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ
บรรยากาศการเรียนการสอนของรศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ

admin ea
2021-05-10 18:39:07

บรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 รายวิชา EAD5628 ระบบประกันคุณภาการศึกษา โดยมี รศ.ดร.สจีวรรณ  ทรรพวสุ เป็นผู้สอน