หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายอธิพล อรัญเขตคาม (ครูชาลี)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายอธิพล อรัญเขตคาม (ครูชาลี)

admin ea
2023-05-27 09:47:57

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายอธิพล อรัญเขตคาม  (ครูชาลี) ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านยางขาว อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา รุ่น 27 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รับรางวัล เนื่องในวันครู พุทธศักราช 2566 รางวัลครูดีเด่น “ด้านผู้อุทิศเวลาเสียสละแก่ทางราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3