หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสร้อยสุดา ศุภมาตย์ (ครูโบว์)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสร้อยสุดา ศุภมาตย์ (ครูโบว์)

admin ea
2023-05-27 09:48:05

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสร้อยสุดา ศุภมาตย์ (ครูโบว์) ข้าราชการครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่น 27 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่ได้รับรางวัล เนื่องในวันครู พุทธศักราช 2566 รางวัล "ครูดีเด่น" อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ