หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

admin ea
2020-07-02 15:06:25

ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปี 2562 

วันที่ 14 มิถุยายน 2562 คณาจารย์ และอาจารยืประจำสาขา ได้ร่วมกันถ่ายภาพแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต