หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite ณ ห้อง 2143 อาคารศรีจุฑาภา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite ณ ห้อง 2143 อาคารศรีจุฑาภา

admin ea
2023-07-18 14:23:59

15 กรกฎาคม 66 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite โดย #อ.ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้อง 2143 อาคารศรีจุฑาภา