หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562

admin ea
2020-07-02 15:08:48

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 11 พฤษาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษาที่ 2562