หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > นักศึกษาจีนรุ่น 25 และ ป.เอก รุ่น 3 พบ อ.ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา
นักศึกษาจีนรุ่น 25 และ ป.เอก รุ่น 3 พบ อ.ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา

admin ea
2023-05-12 16:10:37

นักศึกษาจีนรุ่น 25 และ ป.เอก รุ่น 3 พบ อ.ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ชั้น 5 ตึก 21

#สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา