หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น27 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมโครงการ "แนะนำทำขนมไทยสัมปันนี" ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น27 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมโครงการ "แนะนำทำขนมไทยสัมปันนี" ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin ea
2023-02-11 18:17:06

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น27 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมโครงการ "แนะนำทำขนมไทยสัมปันนี" ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา