หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางสาวธนาภา แซ่เล้า
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางสาวธนาภา แซ่เล้า

admin ea
2024-02-08 15:58:40

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางสาวธนาภา แซ่เล้า วันที่ 30 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ธดา  สิทธิ์ธาดา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์


#SSRU#GRAD_SSRU#Educational Administration SSRU#ssru_ed.admin#การบริหารการศึกษา