หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมความเป็นครู
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมความเป็นครู

admin ea
2024-02-09 10:35:33

กิจกรรมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมฯ รุ่นที่ 10 โดยท่าน รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และพระเดชพระคุณเจ้าพระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการเป็นครูที่ดีในอนาคต


#SSRU #GRAD_SSRU #Educational Administration SSRU #ssru_ed.admin #การบริหารการศึกษา