หน้าหลัก > ข่าว > สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (จีน) > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบค้นคว้าอิสระนักศึกษาจีน รุ่นที่24 หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต ณ ห้อง 2154
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบค้นคว้าอิสระนักศึกษาจีน รุ่นที่24 หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต ณ ห้อง 2154

admin ea
2023-07-29 09:58:17

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบค้นคว้าอิสระนักศึกษาจีน ของ Mr. Baosheng Liu รุ่นที่24 หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เป็นที่ปรึกษา ณ ห้อง 2154 อาคารศรีจุฑาภา