หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA"

admin ea
2023-04-07 16:22:02

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA" วันพุธที่ 5 เมษายน 2566   

ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา

ผศ.ดร.เตือนใจ ดลประสิทธิ์