หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา รุ่น 29 หมู่ 02
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา รุ่น 29 หมู่ 02

admin ea
2024-02-08 16:00:36

คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา รุ่น 29 หมู่ 02           

Computer for Graduate Students

สิ่งที่ยากที่สุดคือ การตัดสินใจลงมือทำ 

และส่วนที่เหลือเป็นเพียงความมุ่งมั่นเท่านั้นเอง

#SSRU#GRAD_SSRU#Educational Administration SSRU#ssru_ed.admin#การบริหารการศึกษา