หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ พลิกการศึกษาไทยสู่อนาคต
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร ยกระดับสมรรถนะของผู้บริ ...
2024-02-08 15:57:18
ขอเชิญร่วมสัมมนาการบริหารการศึกษา เรื่อง "ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ พลิกการศึกษาไทยสู่อนาคต"
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา คณะค ...
2024-02-08 15:51:55
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นายณัชพล บัวสมบูรณ์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นายณัชพล บัวสมบูรณ์ วันที่ 31 มกราคม 2567 ผศ.ดร.วิภาดา  ประสารทรั ...
2024-02-08 15:52:32
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษา นายยุทธชาต นาห่อม
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษา นายยุทธชาต นาห่อม วันที่1 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ธดา  สิทธิ์ธาดา ...
2024-02-08 15:53:09
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางสาวภาสินี สวยงาม
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางสาวภาสินี สวยงาม วันที่ 31 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ธดา  สิทธิ์ธาดา อ ...
2024-02-08 15:53:45
โครงการอบรมหลักสูตร ยกระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมยุคใหม่
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร ยกระดับสมรรถนะของผู้บริ ...
2024-02-08 15:55:40
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางสาวธนาภา แซ่เล้า
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางสาวธนาภา แซ่เล้า วันที่ 30 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ธดา  สิทธิ์ธาดา อ ...
2024-02-08 15:58:40
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นายทศวรรษ เกิดติ๋ง
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นายทศวรรษ เกิดติ๋ง วันที่ 30 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ธดา  สิทธิ์ธาดา อา ...
2024-02-08 15:59:45
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา รุ่น 29 หมู่ 02
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา รุ่น 29 หมู่ 02           Computer f ...
2024-02-08 16:00:36
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา            Computer for Graduate Stu ...
2024-02-08 16:01:23
ข่าวย้อนหลัง