หน้าหลัก > ข่าว >

นักศึกษาจีนปริญญาเอก รุ่นที่ 1 ได้รับรางวัล TOP PAPER AWARDS (international paper)
18 สิงหาคม 2566 งาน 2nd NIC-NIDA Conference, 2023สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ...
2023-08-19 17:45:12
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์ประไพ ดวงบุบผา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์ประไพ ดวงบุบผา ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านคลอง ...
2024-02-01 19:54:31
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายอธิพล อรัญเขตคาม (ครูชาลี)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายอธิพล อรัญเขตคาม  (ครูชาลี) ข้าราชการครู โรงเรี ...
2023-05-27 09:47:57
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสร้อยสุดา ศุภมาตย์ (ครูโบว์)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสร้อยสุดา ศุภมาตย์ (ครูโบว์) ข้าราชการครู วิทยาลัยอา ...
2023-05-27 09:48:05
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์ดา สุจารีย์ (ครูเจมส์)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์ดา สุจารีย์ (ครูเจมส์) ข้าราชการครู โรงเรียนสิ ...
2023-05-27 09:48:12
ข่าวปัจจุบัน