หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

กิจกรรมนำเสนอผลงาน กลุ่มKM เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564
กิจกรรมนำเสนอผลงาน กลุ่มKM เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ร่วมเป็นกรรมการในการต ...
2021-09-14 16:09:26
การเรียนออนไลน์วิชา จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา
การเรียนออนไลน์วิชา จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา ...
2021-05-12 17:56:13
นิเทศออนไลน์นักศึกษารุ่น22 ที่ออกฝึกปฏิบัติงานสถานศึกษา
ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ได้ติดตามและนิเทศนักศึกษาที่ได้ไปออกฝึกปฏิบัติงานสถานศึกษา โรงเรียนวั ...
2021-09-17 19:45:27
การประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ...
2021-05-12 17:57:41
ผศ.ดร.เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 16 - 17กันยายน 2564
ผศ.ดร.เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 16 - 17 ...
2021-09-17 19:52:33
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายทางการบริหารการศึกษา
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายทางการบริหารการศึกษา วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพั ...
2021-05-12 18:00:08
การเรียนการสอนออนไลน์วิชาการจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา โดยผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564
การเรียนการสอนออนไลน์วิชาการจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา โดยผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เมื่อวันที ...
2021-09-21 20:06:16
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาพัฒนาความคิดเค้าโครงวิทยานิพนธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาพัฒนาความคิดเค้าโครงวิทยานิพนธ์เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ...
2021-05-12 18:07:48
การสอนออนไลน์นักศึกษาต่างชาติรุ่นที่ 24 วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564
การสอนออนไลน์นักศึกษาต่างชาติรุ่นที่ 24 วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ...
2021-09-21 20:11:55
วิทยากร โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างใน ...
2021-05-12 18:08:56
ข่าวย้อนหลัง