หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน รุ่น 28
4 สิงหาคม 66 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดก ...
2023-08-04 21:11:21
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน รุ่น 28
4 สิงหาคม 66 เวลา 9.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกา ...
2023-08-04 21:11:47
นักศึกษาจีน ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
4 สิงหาคม 66 นักศึกษาจีน ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #อ.ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ ...
2023-08-04 20:55:25
นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 และ รุ่น 3 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
4 สิงหาคม 66 นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 และ รุ่น 3 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร. วิภาดา ...
2023-08-04 16:43:22
นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ห้อง 2 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
28 กรกฎาคม 66 นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ห้อง 2 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #รศ.ดร.นันทิยา น้ ...
2023-07-29 09:53:30
นักศึกษาจีน ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
27 กรกฎาคม 66 นักศึกษาจีน ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ...
2023-07-29 09:58:56
นักศึกษาจีน ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
26 กรกฎาคม 66 นักศึกษาจีน ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ...
2023-07-28 17:11:08
นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
27 กรกฎาคม 66 นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ปรมัตถ์ ชุติมันต์ ...
2023-07-28 16:43:31
นักศึกษาจีน ป.โท พบอาจารย์ที่ปรึกษา
26 กรกฎาคม 66 เวลา 13.00-16.00 น. นักศึกษาจีน ป.โท พบอาจารย์ที่ปรึกษา #อ.ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศัก ...
2023-07-27 21:31:11
นักศึกษาจีน ป.เอก-โท เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภด
26 กรกฎาคม 66 เวลา 9.00-12.00 น. นักศึกษาจีน ป.เอก-โท เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภด แหล่งมร ...
2023-07-27 21:31:00
ข่าวปัจจุบัน