หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน ปริญญาโท รุ่น 28
23 สิงหาคม 66 เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2023-08-23 20:41:07
ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2566
ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข ...
2023-08-19 18:47:45
นักศึกษาจีน ปริญญาเอก-โทเข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการและเข้าร่วมงานวิชาการ
18 สิงหาคม 2566 นักศึกษาจีน ปริญญาเอก-โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2023-08-19 18:13:47
นักศึกษาจีนปริญญาเอก รุ่นที่ 1 ได้รับรางวัล TOP PAPER AWARDS (international paper)
18 สิงหาคม 2566 งาน 2nd NIC-NIDA Conference, 2023สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ...
2023-08-19 17:45:12
นักศึกษาจีน ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
11 สิงหาคม 66 นักศึกษาจีน ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง ...
2023-08-11 14:32:54
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 4
10 สิงหาคม 66 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัด ...
2023-08-10 22:56:07
นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
10 สิงหาคม 66 เวลา 15.00 น. นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ปรม ...
2023-08-10 22:23:04
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน รุ่น 28
9 สิงหาคม 66 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอน ...
2023-08-09 22:04:06
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน รุ่น 28 กลุ่มที่ 1
9 สิงหาคม 66 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดก ...
2023-08-09 18:58:37
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาไทย รุ่น 29
6 สิงหาคม 66 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอน ...
2023-08-06 20:05:04
ข่าวปัจจุบัน