หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite
วันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ...
2023-01-20 16:35:50
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite
วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 9.00 – 17.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ...
2023-01-20 16:32:18
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์ดา สุจารีย์ (ครูเจมส์)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์ดา สุจารีย์ (ครูเจมส์) ข้าราชการครู โรงเรียนสิ ...
2023-05-27 09:48:12
Miss Liangyi Duan นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 24 เข้าสวัสดีปีใหม่ 2566 และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบป้องกันค้นคว้าอิสระ
Miss Liangyi Duan นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 24 เข้าสวัสดีปีใหม่ 2566 และเตรียมความพร้อมสำหรั ...
2023-01-16 15:05:02
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาววิภาพร บึงลี
วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 8.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการสอ ...
2023-01-16 14:49:24
Teach online at the SSRU Graduate School on January 8th, 2023 #Asst.Dr.Tuanjai Donprasit.
Teach online at the SSRU Graduate School on January 8th, 2023#Asst.Dr.Tuanjai Donprasit. ...
2023-01-11 11:06:53
Teach online at the SSRU Graduate School on January 8th, 2023 #Asst. Prof. Dr.Thada Siththada.
Teach online at the SSRU Graduate School on January 8th, 2023#Asst. Prof. Dr.Thada  Siththada. ...
2023-01-11 11:04:36
Teach online at the SSRU Graduate School on January 8th, 2023 #Asst. Prof. Dr.Thada Siththada.
Teach online at the SSRU Graduate School on January 8th, 2023#Asst. Prof. Dr.Thada  Siththada. ...
2023-01-11 11:03:11
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมบูธกิจกรรม SSRU OPEN HOUSE 2022
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาล ...
2023-01-08 13:51:03
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบค้นคว้าอิสระนักศึกษาจีน รุ่นที่24 หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต ณ ห้อง 2154
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภั ...
2023-07-29 09:58:17
ข่าวปัจจุบัน