หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พบ อ.ที่ปรึกษา #รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พบ อ.ที่ปรึกษา #รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ ...
2023-03-14 14:49:26
International women's day, Chinese student brought flowers to an advisor; #Asst.Pro.Dr.Thada Siththada.
International women's day,Chinese student brought flowers to an advisor;#Asst.Pro.Dr.Thada Sitht ...
2023-03-14 14:43:44
7 March 2023 IS EXAM. For Chinese Student. Miss Liangyi Duan 63561802060
7 March 2023IS EXAM. For Chinese Student. Miss Liangyi Duan 63561802060#Avisor; Asst. Prof. Dr.Sutti ...
2023-05-27 09:43:59
7 March 2023 Chinese student, class 24, Master's degree in Educational Administration Meeting with an #Avisor; Asst. Prof. Dr.Suttipong Boonphadung.
7 March 2023Chinese student, class 24, Master's degree in Educational Administration Meeting wit ...
2023-03-07 15:47:35
3 March 2023 IS EXAM. For Chinese Student. Miss Man Yun 63561802067
3 March 2023IS EXAM. For Chinese Student.Miss Man Yun 63561802067#Avisor; Assoc. Prof. Dr. Nantiya N ...
2023-05-27 09:44:09
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงป้องกันวิทยานิพนธ์ของนายปรีชา คุณฮวย
วันศุกร์ที่ 3 มี.ค. 2566 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครง ...
2023-05-27 09:38:09
Chinese student, class 25, Master's degree in Educational Administration Meeting with an advisor; Asst. Prof. Dr.Suttipong Boonphadung
Chinese student, class 25, Master's degree in Educational Administration Meeting with an advisor ...
2023-03-03 10:24:17
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวดารณี ซอรักษ์
วันอังคารที่ 28 ก.พ. 2566 เวลา 12.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกัน ...
2023-05-27 09:38:22
ข่าวปัจจุบัน