Home > News > News > นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา

admin ea
2023-08-10 22:23:04

10 สิงหาคม 66 เวลา 15.00 น. นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ปรมัตถ์ ชุติมันต์ ณ ห้อง 2153