หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

กฎหมายทางการศึกษา
กฎหมายทางการศึกษา ผู้ดำเนินรายการ:  ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ...
2021-05-10 17:35:01
วีดีโอสาธิตการเข้าใช้ระบบ IThesis สำหรับนักศึกษา
วีดีโอสาธิตการเข้าใช้ระบบ IThesis สำหรับนักศึกษา ...
2021-08-11 20:06:11
ความมุ่งหมายและหลักการ
ความมุ่งหมายและหลักการ ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ...
2021-05-10 17:35:20
วีดีโอสาธิตการเข้าใช้ระบบ IThesis สำหรับอาจารย์
วีดีโอสาธิตการเข้าใช้ระบบ IThesis สำหรับอาจารย์ ...
2021-08-11 20:02:52
สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ผู้ดำเนินรายการ :  ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ...
2021-05-10 17:35:37
วีดีโอสาธิตการเข้าใช้ระบบ IThesis สำหรับเจ้าหน้าที่
วีดีโอสาธิตการเข้าใช้ระบบ IThesis สำหรับเจ้าหน้าที่ ...
2021-08-11 20:08:50
ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษา ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ...
2021-05-10 17:36:05
แนวการจัดการศึกษา
แนวการจัดการศึกษา ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ...
2021-05-10 17:36:26
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ...
2021-05-10 17:36:55
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ...
2021-05-10 17:37:11
ช่องวิดีโอย้อนหลัง