หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

admin ea
2021-05-10 18:33:59

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ กรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้เข้าร่วม

โครงการเมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ