หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาพัฒนาความคิดเค้าโครงวิทยานิพนธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาพัฒนาความคิดเค้าโครงวิทยานิพนธ์

admin ea
2021-05-12 18:07:48

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาพัฒนาความคิดเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาพัฒนาความคิดเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษา รุ่น 21