หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > การเรียนการสอนออนไลน์
การเรียนการสอนออนไลน์

admin ea
2021-05-10 18:36:57

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วิชา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 โดยมี ผู่ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์  จะสุวรรณ์  เป็นผู้สอน