หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565

admin ea
2022-10-25 15:31:04

ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ประธานสาขา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1