หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565
ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565

admin ea
2022-10-25 15:29:19

ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติได้ที่ http://ea.grad.ssru.ac.th/news/view/031020227


www.ea.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRAD_SSRU #Educational_Administration #การบริหารการศึกษา #บัณฑิตวิทยาลัยสวนสุนันทา