หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25
อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25

admin ea
2022-10-25 15:30:03

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ณ สำนักการศึกษาเทศบาลนครอ้อมน้อยและโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย