หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ณ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ณ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

admin ea
2022-10-25 15:34:10

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 ผศ.ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 จำนวน 3 คน ณ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.