หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ผศ.ดร.ปรมัตถ์ ชุติมันต์ อาจารย์ประจำสาขา ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ผศ.ดร.ปรมัตถ์ ชุติมันต์ อาจารย์ประจำสาขา ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

admin ea
2022-10-25 15:33:18

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผศ.ดร.ปรมัตถ์ ชุติมันต์ อาจารย์ประจำสาขา ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร