หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการนิเทศก์การสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการนิเทศก์การสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565

admin ea
2022-10-03 17:25:11

รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการนิเทศก์การสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติได้ที่ http://ea.grad.ssru.ac.th/news/view/0310202211


www.ea.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRAD_SSRU #Educational_Administration #การบริหารการศึกษา #บัณฑิตวิทยาลัยสวนสุนันทา