หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการนิเทศก์การสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการนิเทศก์การสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565

admin ea
2022-10-03 17:20:57

ผศ.ดร.ปรมัตถ์ ชุติมันต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการนิเทศก์การสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สำนักงานเขตพระนคร


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติได้ที่ http://ea.grad.ssru.ac.th/news/view/0310202210


www.ea.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRAD_SSRU #Educational_Administration #การบริหารการศึกษา #บัณฑิตวิทยาลัยสวนสุนันทา