หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุพรรณี แผ่นทอง
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุพรรณี แผ่นทอง ...
2022-02-02 15:29:13
กําหนดการและขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่
กําหนดการและขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่บัณฑิตวิทยาลัยสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนศ.ป.โท-เอก 13 ห ...
2022-03-30 15:00:14
การสอนออนไลน์ วิชาการจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา
การสอนออนไลน์ วิชาการจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา ...
2021-05-12 18:35:47
การนำเสนอรายงานของ นางสาวกาญจนา พิมพ์แสง
การนำเสนอรายงานของ  นางสาวกาญจนา   พิมพ์แสงนางสาวกาญจนา พิมพ์แสง.pptx ...
2021-05-10 17:54:00
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น21
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น21 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  ...
2021-05-10 17:54:57
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 14 มิถ ...
2021-05-12 18:52:00
วิธีสมัคร Online
วิธีสมัคร Online.pdfพบปัญหาการรับสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 021601174 ต่อ 18 ...
2021-05-23 18:18:31
Baosheng Liu
Baosheng Liu.pptx ...
2021-05-21 17:24:48
การนำเสนอรายงานของ นายธนากร ศรีประเสริฐ
การนำเสนอรายงานของ นายธนากร   ศรีประเสริฐสิบเอกธนากร ศรีประเสริฐ 62561802040 PDF ppt.pdf ...
2021-05-10 17:56:10
การนำเสนอรายงานของ นางกมลชนก ธงทอง
การนำเสนอรายงานของ นางกมลชนก   ธงทองPower point เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการ.pdf ...
2021-05-10 17:56:30
ข่าวย้อนหลัง