หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์
 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวกมลทิพย์ อินแก้วเครือ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึ ...
2022-10-31 14:02:06
นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวกมลวรรณ จันทร นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทย ...
2022-10-31 13:07:50
นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางสาวจันทรวิมล วงศ์แดง นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตว ...
2022-10-31 13:07:59
สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย นิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 25 ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 9.20 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธดา  สิทธิ์ธาดา ประธานสาขาบริหารการศึก ...
2022-10-28 13:49:57
สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย นิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 25 ณ สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง อาจารย์ประจำสาขาบริหารกา ...
2022-10-25 16:50:07
นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00 น. นางสาวปักษ์วดี เดือนกอง นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิ ...
2022-10-25 16:32:06
นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00 น. นางสาวสิริมิริน เกิดช่าง นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตว ...
2022-10-25 16:28:35
สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย นิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 25 ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา เวลา 9.30น. ดร.กัญญรัชการย์  เลิศอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาบริหารการ ...
2022-10-25 16:20:59
สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย นิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 25 ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา เวลา 11.00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง อาจารย์ประจำสาขาบริห ...
2022-10-25 16:10:14
สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย นิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 25 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา เวลา 13.00น. ดร.กัญญรัชการย์  เลิศอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาบริหารกา ...
2022-10-25 16:02:19
ข่าวย้อนหลัง