หน้าหลัก > ข่าว > สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์
 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวกมลทิพย์ อินแก้วเครือ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึ ...
2022-10-31 14:02:06
นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวกมลวรรณ จันทร นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทย ...
2022-10-31 13:07:50
นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางสาวจันทรวิมล วงศ์แดง นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตว ...
2022-10-31 13:07:59
นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00 น. นางสาวปักษ์วดี เดือนกอง นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิ ...
2022-10-25 16:32:06
นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00 น. นางสาวสิริมิริน เกิดช่าง นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตว ...
2022-10-25 16:28:35
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ สุระ สอนสะอาด
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ สุระ  สอนสะอาด ...
2021-11-24 10:51:21
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนุภาพร ศรฤทธิ
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนุภาพร ศรฤทธิ ...
2022-02-02 15:37:12
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ วิชาญชัย เลิศสงคราม
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ วิชาญชัย  เลิศสงคราม ...
2022-02-09 09:52:17
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ พรทิพย์ เลิศรัตนเคหกาล
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ พรทิพย์  เลิศรัตนเคหกาล ...
2022-02-09 12:35:22
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นฤเทพ บัวพัฒน์
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นฤเทพ  บัวพัฒน์ ...
2022-02-09 14:02:41
ข่าวย้อนหลัง