หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

โครงการตู้ปันสุขปันน้ำใจ สาขาบริหารการศึกษา
โครงการตู้ปันสุขปันน้ำใจ สาขาบริหารการศึกษาตามที่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ...
2021-05-10 18:51:59
การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพ ประจำปี2563
การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพ ...
2021-05-10 18:53:25
ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ เป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ เป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ...
2021-05-10 18:54:51
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ รุ่น2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ รุ่น2ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ และดร.ธดา &n ...
2021-05-10 18:56:06
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ รุ่น1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ รุ่น1รศ.ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ และผศ.ดร.สุท ...
2020-07-02 16:25:34
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปี2564
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปี2564 ...
2020-07-02 15:10:55
การสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสมัครเรียนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563
การสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสมัครเรียนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 ในวันที่ 6 มิถุนา ...
2020-07-02 15:11:12
การเรียนออนไลน์วิชา จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา
การเรียนออนไลน์วิชา จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา ...
2020-07-02 15:11:51
การประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ...
2020-07-02 15:12:37
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายทางการบริหารการศึกษา
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายทางการบริหารการศึกษา วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพั ...
2020-07-02 15:13:02
ข่าวย้อนหลัง