หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย นิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 25 ณ โรงเรียนประภามนตรี 2
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธดา  สิทธิ์ธาดา ประธานสาขาบริหารการศึก ...
2022-10-15 11:44:48
สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย นิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 25 ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.กัญญรัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาบริหารการศึกษา บัณฑ ...
2022-10-15 11:27:47
สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย นิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 25 ณ สำนักงานเขตคลองเตย
วันที่ 5 ตุลาคม 255 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมัตถ์ ชุติมันต์ อาจารย์ประจำสาขาบริหารการศ ...
2022-10-15 11:21:00
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการนิเทศก์การสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565
รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ...
2022-10-03 17:25:11
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการนิเทศก์การสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565
ผศ.ดร.ปรมัตถ์ ชุติมันต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2022-10-03 17:20:57
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565
ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ประธานสาขา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำส ...
2022-10-25 15:31:04
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25
ผศ.ดร.ปรมัตถ์ ชุติมันต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2022-10-25 15:30:28
ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565
ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเน ...
2022-10-25 15:29:19
อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการนิเทศการสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25
วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการ ...
2022-10-25 15:30:03
ข่าวย้อนหลัง