หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย นิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 25 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. ดร.กัญญรัชการย์  เลิศอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาบริหารการศึกษ ...
2022-10-16 09:42:07
สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย นิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 25 ณ โรงเรียนวัดมหรรณพา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาบริหารการศึกษา บ ...
2022-10-15 14:36:11
สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย นิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 25 ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง อาจารย์ประจำสาขาบริหารการ ...
2022-10-15 13:29:19
สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย นิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 25 ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30 น. ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์  อาจารย์ประจำสาขาบริหารการศึกษ ...
2022-10-15 13:12:51
สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย นิเทศก์นักศึกษา รุ่นที่ 25 ผ่านระบบออนไลน์ ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา เวลา 13.30 น. รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประ ...
2022-10-15 12:55:17
สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย นิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 25 ผ่านระบบออนไลน์ ณ โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา เวลา 10.00น. ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาบริหารการศึกษ ...
2022-10-15 12:39:14
สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย นิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 25 ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจาร ...
2022-10-15 12:37:28
สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย นิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 25 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจาร ...
2022-10-15 12:15:41
สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย นิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 25 ณ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธดา  สิทธิ์ธาดา ประธานสาขาบริหารการศึก ...
2022-10-15 12:02:03
สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย นิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 25 ณ โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ประธานสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได ...
2022-10-15 11:48:06
ข่าวย้อนหลัง