หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการนิเทศก์การสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565
รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ...
2022-10-03 17:25:11
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการนิเทศก์การสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565
ผศ.ดร.ปรมัตถ์ ชุติมันต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2022-10-03 17:20:57
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการนิเทศก์การสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565
ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ประธานสาขา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำส ...
2022-10-03 17:16:50
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการนิเทศก์การสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25
ผศ.ดร.ปรมัตถ์ ชุติมันต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2022-10-03 17:02:09
ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการนิเทศก์การสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565
ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเน ...
2022-10-03 16:54:52
อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการนิเทศก์การสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25
วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการ ...
2022-10-03 16:40:37
ผศ.ดร.ปรมัตถ์ ชุติมันต์ อาจารย์ประจำสาขา ดำเนินการนิเทศก์การสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผศ ...
2022-10-03 16:12:18
ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการนิเทศก์การสอนนักศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โรงเรียนราชวินิต
วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผศ ...
2022-10-03 16:06:01
ข่าวย้อนหลัง