หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

admin ea
2021-07-14 11:08:27

ประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet