หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > กรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563
กรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563

admin ea
2021-06-25 19:59:42

ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรร์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564