หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นรายงานประสิทธิผลของแหล่งการเรียนรู้
การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นรายงานประสิทธิผลของแหล่งการเรียนรู้

admin ea
2021-05-10 18:21:30

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นรายงานประสิทธิผลของแหล่งการเรียนรู้ : การเผยแพร่และการนำมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ วันที่ 21 มกราคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร