หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

admin ea
2021-05-10 17:55:23

ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปี 2562 

วันที่ 14 มิถุยายน 2562 คณาจารย์ และอาจารยืประจำสาขา ได้ร่วมกันถ่ายภาพแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต