หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

admin ea
2021-05-12 18:52:00

ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

วันที่ 14 มิถุยายน 2562 คณาจารย์ และอาจารยืประจำสาขา ได้ร่วมกันถ่ายภาพแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต