หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา

admin ea
2021-05-10 18:11:39

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ 

เมื่อวันที่ 11 พฤษาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา